Müügi-ja tarnetingimused

Soorebase Talu OÜ e-poest tellivatele toodetele kehtivad müügi-ja tarnetingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Käesolevad tingimused (edaspidi Müügi-ja tarnetingimused) kehtivad Soorebase Talu OÜ (edaspidi Soorebase Talu), registrikood 12753897, aadress Soorebase talu, Mustametsa küla, Peipsiääre vald, Tartumaa, veebilehel (www.soorebase.ee) müügil olevate kaupade ostmisel kliendi (edaspidi Klient) poolt. Klient võib olla nii füüsiline kui juriidiline isik.

1.2. Pooled juhinduvad omavahelistes suhetes Müügi-ja tarnetingimustest, Soorebase talu hinnakirjast ning kehtivatest Eesti Vabariigi õigusaktidest.

1.3. Müügi-ja tarnetingimused on koostatud heas usus ja ei ole vastuolus Eesti Vabariigi kehtivate seadustega.

2. Lepingu jõustumine

2.1. Ostu-müügi leping tellitud kaupade suhtes loetakse sõlmituks peale tellimuse esitamist Kliendi poolt ja tellimuse kinnituse saatmist Soorebase talu poolt.

2.2. Klient kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Soorebase talu ei vastuta tellimuse täitmisel ostja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3. Kauba ja teenuste hinnad

3.1. Kaupade juures olevad hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu, kuid ei sisalda kohaletoimetamise tasu. Soorebase Talu käibemaksukohustuslase number on EE101756004.

3.2. Soorebase talu jätab endale õiguse teha kauba hindades korrektuure teavitades sellest koduleheküljel hindade uuendamisega. Tellides garanteeritakse kliendile tellimuse esitamisel kehtivad kauba hinnad antud tellimuse ulatuses.

3.3. Soorebase talu  jätab endale õiguse toodete pakendamiseks ja saatmiseks kasutada eelnevalt kasutatud, kuid puhtaid pakkematerjale (pappkarbid, mullikile jms).

3.4. Toodete kohaletoimetamise hinnad sõltuvad Kliendi poolt valitud tarneviisist ning on nähtavad tellimuse vormistamise juures.

3.4.1 Itella Estonia OÜ või AS Eesti Post (Omniva) pakiautomaati saatmise tasu Eesti siseselt on 3.60 € (hind sisaldab käibemaksu).

4. Kaupade eest tasumise ja kättesaamise viisid:

4.1. Võimalikud kauba eest tasumise ja kohaletoimetamiseviisid:

  • Klient tuleb kaubale järgi eelnevalt kokkulepitud asukohta. Kauba ja teenuste eest tasutakse kauba kättesaamisel sularahas või ettemaksuna pangaülekandega.
  • Kaup saadetakse Itella Smartpost või Omniva pakiautomaati Kliendi poolt valitud aadressile. Kauba eest tasutakse 100% ette pangaülekandega.

4.2. Soorebase talu paneb kauba teele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul peale tellimuse esitamist.

5. Kauba saadavus

5.1. Kõik Soorebase talu e-poes olevad tooted on saadaval ning ei ole broneeritud Kliendile enne tellimuse esitamist ning tasumist. Andmeid koduleheküljel uuendatakse esimesel võimalusel. Ajalise viivituse ilmnemisel teavitab Soorebase talu koheselt Klienti ning tellimuse edasine täitmine lepitakse kokku vastavalt Kliendi soovidele ja Soorebase talu võimalustele.

6. Kliendi õigus tellimusest taganeda

6.1. Kliendil on õigus taganeda tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust 14 päeva jooksul alates tellitud kauba üleandmisest kliendile.

6.2. Taganemisõiguse kasutamiseks peab klient esitama vastavasisulise avalduse Soorebase talu meiliaadressil juta@soorebase.ee ja tagastama tellitud kauba.

6.3. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud, määrdunud ega kulunud ja peab olema kõigi markeeringutega ning originaalpakendis.  Hinnangu toote tagastamise sobivuse kohta annab Soorebase talu.

6.5. Ostetud kaupa ei saa tagastada kui tellitud toode on valmistatud eritellimusel arvestades Kliendi isiklikke vajadusi või Kliendi poolt esitatud tingimuste kohaselt.

6.6. Soorebase talu tagastab Kliendile lepingust taganemisel kauba eest tasutud summa esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul lepingust taganemisest alates Kliendi poolt osutatud pangaarvele (kaup peab olema tagastatud või klient peab tõendama, et tagastatav kaup on teele pandud).

6.7. Kauba tagastamisel tuleb Kliendil tasuda kauba tagastamisega seonduvad kulud.

6.8. Kui toode on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel tuvastatud ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui toode ei ole see, mida Klient tellis, kannab tagastamiskulu s.h uue kauba kohaletoimetamise eest Soorebase talu.

7. Soorebase talu õigus lepingust taganeda

7.1. Soorebase talul on õigus tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, kui Klient ei ole arvet tasunud 2 tööpäeva jooksul peale tellimuse esitamist või kui Soorebase talu vastava kauba varud on ammendunud.

8. Omandireservatsioon

8.1. Kuni kauba hinna täieliku tasumiseni on kaup Soorebase talu omand.

9. Isikuandmete kogumine ja kasutamine, küpsiste poliitika

9.1. Soorebase talu ei avalda Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele v.a transporditeenuse pakkujatele kauba Kliendile toimetamiseks (nimi ning telefoninumber).

9.2 Täpsem info isikuandmete kogumise ning kasutamise kohta on leitav privaatsuspoliitika lehelt: http://www.soorebase.ee/privaatsuspoliitika/

9.3 Küpsiste kasutamise poliitika on leitav siit lehelt: http://www.soorebase.ee/kupsiste-kasutamise-poliitika/

10. Tellimistingimuste ja hinnakirja muudatused

10.1. Soorebase talul on õigus käesolevaid tingimusi ja hinnakirju muuta ning täiendada ilma eelneva etteteatamiseta.

10.2. Tingimuste ja hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse internetilehekülje www.soorebase.ee kaudu ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ja täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest.

10.3. Kui tellimus on esitatud enne tingimuste ja hinnakirja muudatusi, siis kohaldatakse Kliendile tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi ja hinnakirja.

11. Järelvalveasutus ja vaidlused

11.1. Tellimistingimuste alusel sõlmitud lepingute üle on järelvalvepädevus Tarbijakaitseameti juures tegutseval tarbijavaidluste komisjonil. Täiendatavat infot saab tarbijakaitse komisjoni nõuandetelefonilt 1330 või 6 201 707.

11.2. Kliendil on õigus esitada kaebus Tarbijakaebuste komisjonile või Euroopa Liidu internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi ehk ODR-platvormi kaudu aadressil http://ec.europa.eu/odr.

12. Lõppsätted

12.1. Käesolevatele tellimistingimustele ning ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

12.2. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.

Peale ostu-müügilepingu sõlmimist jäävad müügi-ja tarnetingimused kättesaadavaks aadressil http://www.soorebase.ee/müügi-ja-tarnetingimused.

Soorebase Talu veebilehe Küpsiste kasutamise poliitika