Privaatsuspoliitika

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Isikuandmete töötlemine

Soorebase Talu OÜ e-poe isikuandmete vastutav töötleja on Soorebase Talu OÜ (registrikood 12753897) asukohaga Soorebase talu, Mustametsa küla, Peipsiääre vald, Tartumaa.

Vastutav töötleja on määranud andmekaitsespetsialisti, kelle kontaktandmed on: tel. + 372 534 54321 ja e-mail juta@soorebase.ee

Milliseid isikuandmeid töödeldakse:

– nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
– pakiautomaati kohaletoimetamise aadress;
– pangakonto number;
– kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
– klienditoe andmed.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse?

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi). Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Kolmandad osapooled, kellele isikuandmed edastatakse; turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. Nimi ja telefoninumber edastatakse kliendi poolt valitud pakiautomaadi teenuse pakkujale. Veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, seetõttu edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks (veebipoe tellimuskeskkonnas tehtud tellimus registreeritakse automaatselt ka raamatupidamiskeskkonnas ning sisaldab tellija nime, e-posti aadressi ning telefoninumbrit ja ettevõtte nime, kui see on tellimuse tegemise hetkel täpsustatud).

Isikuandmeid hoitakse  serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) isikuandmete töötlemine toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Soorebase Talu OÜ veebipoe oste saab sooritada ilma kasutajakontota, seetõttu saab tutvuda isikuandmetega ainult klienditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

Ilma kliendikontota sooritatud ostu puhul säilitatakse ostuajalugu kolm aastat. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat). Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab ülekandmisele kohalduvatest isikuandmetest.

Otseturundusteated; vaidluste lahendamine

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit ei kasutata otseturundusteadete saatmiseks.

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (e-mail: juta@soorebase.ee).

Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Kontakt

E-mail: juta@soorebase.ee
Telefon: + 372 534 54321